ที่มาข้อมูล : รายการ HotLine สายสุขภาพ ออกอากาศช่อง Nation Channel วันที่ 5 พ.ค. 2556
"ผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้เสียชีวิตโดยตรงจากโรคมะเร็ง แต่เสียชีวิตโดยอ้อม จากอวัยวะสำคัญเสื่อมหน้าที่
...หากภูมิต้านทานมะเร็งของผู้ป่วยเข้มแข็ง ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับมะเร็งได้ยาวนาน นับสิบปี"

รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
http://24health.org/member_file/29/New_Work/get_info.jpg


กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง (ให้ครบถ้วน)

นามสกุล *:


คำถามเพิ่มเติม

ท่านเคยดื่มน้ำปรับโมเลกุลแล้วหรือยัง ?
เคย ไม่เคย *

ท่านมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ ? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*ยืนยันการกรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ...

คุณอธิภรณ์ (เอ๋)
เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

Tel : 081-358-9880

Email : onlinehealthrelations@gmail.com
Website :
www.24Health.org